Personer med namnet Smerling

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Smerling som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Smerling

Namn Född Död
Rosina Margareta Smerling 1878 -
Karin Gabriella Smerling 1875 -
Anders Smerling 1680 -
Fredrika Charlotta Smerling 1749 1809
Karl Gustav Smerling 1742 -
Olof Kristoffer Smerling 1735 1806
Olof Smerling 1713 1768
Birgitta Justina Smerling 1781 1858
Lovisa Ulrika Smerling 1778 -
Maria Magdalena Smerling 1775 1843
Magnus Fredrik Smerling 1740 1810
Josefina Lovisa Smerling 1835 1909
Magnus Leonhard Smerling 1828 1891
Maria Charlotta Smerling 1826 1898
Hedvig Katarina Smerling 1825 1870
Karl Fredrik Smerling 1823 1901
Gottlob Fredrik Smerling 1783 1856
Gottlob Oskar Smerling 1831 1872
Elsa Lovisa Smerling 1879 1966

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Smerling eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.