Personer med namnet Sköldebjer

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Sköldebjer som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Sköldebjer

Namn Född Död
Mats Ingemar Sköldebjer 1959 -
Leif Gunnar Sköldebjer 1950 -
Lennart Helge Sköldebjer 1948 -
Jan Ivar Sköldebjer 1952 -
Kerstin Inga-Lisa Sköldebjer 1956 -
Ingela Mirjam Carola Sköldebjer 1970 -
Sonja Monika Yvonne Sköldebjer 1961 -
Bo Tage Sköldebjer 1933 -
Rune Ingmar Sköldebjer 1927 2006
Helge Manfred Sköldebjer 1926 1980
Olov Erling Sköldebjer 1926 1990
Hans-Gunnar Sköldebjer 1957 -
Lars-Göran Sköldebjer 1953 -
Gunnar Leander Sköldebjer 1912 1982

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Sköldebjer eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning