Personer med namnet Sköldberg

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Sköldberg som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Sköldberg

Namn Född Död
Solveig Gun-Britt Elisabet Sköldberg 1944 -
Marie Helene Sköldberg 1941 -
Brigitte-Louise Sköldberg 1936 1994
Gustav Didrik Sköldberg 1920 1942
Adolf Sköldberg 1912 1913
Verna Birgitta Sköldberg 1909 1957
Sven Gunnar Sköldberg 1907 1970
Karin Margareta Sköldberg 1906 1975
Signe Maria Sköldberg 1904 2000
Hanna Sofia Sköldberg 1970 -
Emma Kristina Sköldberg 1968 -
Jonas Petter Sköldberg 1963 -
Malin Kristina Sköldberg 1962 -
Harry Carl Filip Sköldberg 1972 -
Karl Emil Gustaf Sköldberg 1969 -
Bengt Sköldberg 1933 2013
Svante Sköldberg 1931 1950
Lars Sköldberg 1930 1999
Jan Sköldberg 1929 -
Harry Sköldberg 1875 1945
Olof Sköldberg 1872 -
Olof Sköldberg 1869 1869
Ellen Sköldberg 1867 -
Karl Sköldberg 1863 1935
Eva Maria Sköldberg 1865 1932
Sven Sköldberg 1861 1890
Charles Emil Sköldberg 1858 -
Anna Sköldberg 1857 1903
Kristina Katarina Sköldberg - -
Adolf Fredrik Sköldberg 1816 1819
Kristina Sköldberg 1801 -
Anna Sofia Sköldberg 1804 -
Karl Gustav Sköldberg 1808 -
Johanna Sköldberg 1824 1906
Adolf Sköldberg 1821 1878
Emil Sköldberg 1818 -
Beata Sköldberg 1814 -
Sara Lovisa Sköldberg 1811 -
Maria Katarina Sköldberg 1810 1889
Sven Erik Sköldberg 1806 -
Karl Sköldberg 1772 1847
Karolina Sköldberg 1803 1892

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Sköldberg eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.