Personer med namnet Skeckta

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Skeckta som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Skeckta

Namn Född Död
Ulrika Margareta Skeckta 1748 -
Börje Fredrik Skeckta 1741 1749
Maria Elisabet Skeckta 1739 1739
Gustav Filip Skeckta 1737 1738
Karl Magnus Skeckta 1734 1754
Hedvig Charlotta Skeckta 1712 1793
Anna Beata Skeckta 1710 1763
Maria Kristina Skeckta 1706 1757
Karl Fredrik Skeckta 1704 1726
Magnus Skeckta 1702 1771
Börje Filip Skeckta 1699 1770
Katarina Brita Skeckta 1697 1697
Katarina Skeckta 1669 1735
Magnus Israel Skeckta 1667 1741
Brita Skeckta 1666 1730
Anna Maria Skeckta 1664 1727
Börje Månsson Skeckta 1623 1670
Armika Skeckta 1665 1723

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Skeckta eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning