Personer med namnet Sjöman

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Sjöman som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Sjöman

Namn Född Död
Erik Sjöman 1680 1716
Bror Erling Sjöman 1915 1973
David Martin Sjöman - -
Nils Johan Mikael Sjöman 1959 -
Lena Mikaela Larsdotter Sjöman 1956 -
Pia-Maria Larsdotter Sjöman 1954 -
Per-Martin Anders Sjöman 1951 -
Lars Erik Sjöman 1927 -
Margareta Christina Larsdotter Sjöman 1947 -
Johanna Albertina Sjöman 1855 1914
Carl Sjöman södergren - -
Anders Sjöman 1732 -
Kristina Charlotta Sjöman 1824 -
Karl Vilhelm Sjöman - -
Sven Andersson Sjöman 1722 -
Erik Sjöman 1820 1886
Johan Sjöman 1795 -
Eva Charlotta Sjöman 1712 1782
Sjöman - -
Anna Sofia Sjöman 1768 1851
Peter Sjöman - -
Frans Albert Sjöman 1875 1950
Olof Sjöman 1722 1780
Erik Sjöman 1705 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Sjöman eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning