Personer med namnet Sjölund

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Sjölund som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Sjölund

Namn Född Död
Per Andersson Sjölund 1854 1922
Alf Henry Sjölund 1928 -
Maud Eivor Viola Sjölund 1925 2015
Bengt Ingvar Sjölund 1926 1968
Set Johan Emanuel Sjölund 1925 1986
Gunda Helena Sjölund 1912 1949
Elsa Elisabet Margareta Sjölund 1910 2002
Karin Linnéa Sjölund 1909 1909
Agnes Gunhild Sjölund 1907 1907
Johan Emanuel Sjölund 1882 1960
Alvar Roland Sjölund 1908 1988
Astrid Gunhild Sjölund 1906 1913
Alva Dagny Sjölund 1904 1985
Laila Vera Maria Sjölund 1902 1991
Magda Alice Sjölund 1910 1984
Lars Olof Sjölund 1874 1951
Per August Sjölund 1877 1954
Lars Olof Sjölund 1872 1873
Olof Larsson Sjölund 1839 1915
John Edvin Sjölund 1922 2007
Karin Torborg Larsson Sjölund 1924 2005
Katarina Sjölund 1877 1958
Johan Viktor Sjölund 1872 1950
Johan Oskar Sjölund 1850 1900
Olof Larsson Sjölund 1764 1854
Karl Andreas Sjölund 1760 1799
Hans Petter Sjölund 1849 -
Olof Larsson Sjölund 1764 1854
Fanny Viktoria Sjölund 1880 -
John Gunnar Sjölund 1908 -
Anna Birgitta Sjölund 1911 1997
Gustav Vilhelm Sjölund 1907 1992
Olof Emil Jonasson Sjölund 1871 -
Aina Karin Elisabet Sjölund 1901 1919
Lars Johan Ossian Sjölund 1898 1967
Valdy Sofia Elisabet Sjölund 1893 1911
Lars Sjölund 1862 -
Per Sjölund 1858 1926
Margareta Sjölund 1854 1912
Anna Sjölund 1852 1918
Lars Persson Sjölund 1821 1895
Karl Olofsson Sjölund 1849 -
Nils Holger Sjölund 1929 1996
August Sjölund 1861 -
Jonas Sjölund 1861 -
Israel Emanuel Sjölund 1857 -
Johan Sjölund 1855 -
Bror Oskar Sjölund 1869 -
Johan Olof Sjölund 1829 -
Israel Sjölund 1825 1852
Johanna Sjölund 1867 1867
Kristina Sjölund 1864 1933
Margareta Elisabet Sjölund 1861 1928
Israel Sjölund 1860 1860
Brita Katarina Sjölund 1858 -
Petrus Sjölund 1857 1857
Israel Sjölund 1856 1856
Brita Margareta Sjölund 1853 1854
Nils Emanuel Sjölund 1899 1899
Hildur Kristina Sjölund 1903 1904
Israel Emanuel Sjölund 1869 -
Jonas Sjölund 1824 1892
Erik Israelsson Sjölund 1816 -
Israel Jonsson Sjölund 1795 1838
Beda Albertina Sjölund 1889 -
Frans Oskar Sjölund 1886 -
August Alfred Sjölund 1882 1961
Maria Kristina Sjölund 1880 -
Elida Charlotta Sjölund 1891 1972
Jakob Sjölund 1842 1927
Hans-Olov Sjölund 1955 -
Jan-Olov Sjölund 1946 -
Per-Olov Sjölund 1943 -
Erik Gustav Ehrenfried Sjölund 1888 1891
Lars Johan Sjölund 1879 1957
Sigrid Helena Johanna Sjölund 1877 1955
Anna Katarina Sjölund 1875 1957
Johan Sjölund 1849 1917
Margit Ingeborg Sjölund 1913 1994
Knut Leon Sjölund 1909 1972
Knut Olof Daniel Sjölund 1885 1963
Essy Katarina Sjölund 1915 1970
Elsie Margreta Sjölund 1920 2000

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Sjölund eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning