Personer med namnet Sjölander

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Sjölander som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Sjölander

Namn Född Död
Marta Brita Sjölander 1866 1918
Karolina Josefina Sjölander 1860 1951
Per Tage Sjölander 1922 1999
Agnes Kristina Sjölander 1901 1976
Eva Helen Birgitta Sjölander 1945 -
Vaino Margareta Sjölander 1940 -
Robert Willard Sjölander 1914 1981
Margreta Sjölander 1881 1960
Magnus Månsson Sjölander 1813 -
Hildur Adolfina Ottolina Sjölander 1877 -
Sjölander - -
Anna Sjölander - 1759
Hilma Charlotta Sjölander 1880 1959
Johan Alfred Sjölander 1876 1880
Bror Helmer Sjölander 1882 1883
Hans Olof Sjölander 1848 1922
Karl Petrus Sjölander 1881 1959
Erik Sjölander 1829 1829
Anders Önnesson Sjölander 1805 1832
Hans Peter Sjölander 1867 1867
Jonas Petter Sjölander 1865 1866
Anna Margareta Sjölander 1862 -
Elisabet Magdalena Sjölander 1858 -
Karolina Sofia Sjölander 1856 1871
Nils Erik Sjölander 1854 -
Erik Johan Sjölander 1830 1873
Sara Stina Sjölander 1860 1919

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Sjölander eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning