Personer med namnet Sjödin

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Sjödin som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Sjödin

Namn Född Död
Karin Margit Sjödin 1910 1979
Eva Karolina Sjödin 1878 1958
Alfred Sjödin 1883 -
Jan Olof Börje Sjödin 1934 2020
Sara Katarina Sjödin 1859 1895
Ruth Margit Ragnborg Sjödin 1918 1995
Anders Johan Andersson Sjödin 1843 -
Daniel Sjödin 1882 1923
Ingrid Kristina Sjödin 1902 1972
Erik Herman Sjödin 1889 1943
Barbro Birgitta Sjödin 1942 -
Sven Mickelsson Sjödin 1729 1809
Hilda Maria Sjödin 1905 2002
Olof Gottfrid Sjödin 1901 1979
Jonas Sjödin 1874 1901
Annie Kristina Sjödin 1902 1978
Karl Leonard Salomonsson Sjödin 1881 1915
Lovisa Petronella Sjödin 1908 1988
Valter Reinhold Alexius Sjödin 1894 -
Bengt Göran Sjödin 1961 -
Emelie Jessica Sjödin 1986 -
Karl Axel Sjödin 1906 1978
Karl Sven Torsten Sjödin 1905 -
Karin Sjödin 1904 1996
Helen Anneli Sjödin 1972 -
Bengt Olov Sjödin 1965 -
Mai Brigitta Sjödin 1958 -
Björn Håkan Sjödin 1958 -
Ulf Göran Sjödin 1956 -
Annika Margareta Sjödin 1966 -
Lena Elisabet Sjödin 1965 -
Tord Gudmund Sjödin 1947 -
Ove Lennart Sjödin 1938 2001
Åke Roland Sjödin 1934 -
Axel Göran Sjödin 1932 2003
Axel Ferdinand Sjödin 1901 1968
Tord Arne Sjödin 1923 2007
Ottilia Margareta Sjödin 1895 1939
Olof Sjödin 1817 1899
Barbro Anita Sjödin 1946 -
Maria Sjödin 1867 1941
Kristina Erika Sjödin 1853 1914
Klara Margareta Maria Sjödin 1917 -
Johan Ejnar Sjödin 1883 1942
Karin Matilda Sjödin 1908 -
Anders Petter Sjödin 1867 1951
Per Sjödin 1834 1916
Kurt Georg Sjödin 1925 -
Iris Virginia Sjödin 1926 -
Georg Ferdinand Sjödin 1901 -
Per Sjödin - -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Sjödin eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning