Personer med namnet Sjöcrona

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Sjöcrona som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Sjöcrona

Namn Född Död
Anna Elisabet Sjöcrona 1871 1963
Elin Marianne Sjöcrona 1870 -
Klara Alexandra Emma Sjöcrona 1868 1937
Georg Alexander Sjöcrona 1880 1974
Karl Teodor Sjöcrona 1878 -
Märta Charlotta Sjöcrona 1877 1908
Cornelius Alexander Kjell Sjöcrona 1860 1937
Eufrosyne Elisabet Katarina Sjöcrona 1853 1930
Vera Margareta Helena Sjöcrona 1914 -
Jan-Carl Sjöcrona 1912 -
Meri Anna Katarina Sjöcrona 1910 -
Ella Dagmar Alexandra Sjöcrona 1906 -
Åke Vilhelm Sjöcrona 1904 -
Hans Torbjörn Sjöcrona 1903 -
Jan Cornelius Alexander Sjöcrona 1871 1948
Lovisa Johanna Augusta Sjöcrona 1867 1943
Vilhelmina Cornelia Alexandra Sjöcrona 1866 1942
Marie Louise Sjöcrona 1868 1931
Cornelia Alexandra Lovisa Maria Sjöcrona 1865 1920
Helena Beata Sjöcrona 1860 -
Karl Anders Ulrik Sjöcrona 1859 -
Fredrika Maria Emilia Sjöcrona 1857 1860
Cornelius Alexander Sjöcrona 1857 1924
Paulina Augusta Lovisa Kristina Sjöcrona 1834 1926
Anna Emelie Sjöcrona 1832 1878
Helena Beata Sjöcrona 1828 1854
Ulrika Gustava Charlotta Cornelia Sjöcrona 1825 1905
Paula Vilhelmina Maria Sjöcrona 1844 1880
Martina Katarina Alexandra Sjöcrona 1837 1906
Helena Beata Sjöcrona 1834 1922
Cornelius Alexander Karl Tarras Sjöcrona 1835 1915
Sofia Helena Cornelia Sjöcrona 1833 -
Helena Cornelia Sjöcrona 1809 1887
Cornelius Hans Sjöcrona 1806 1846
Peter Sjöcrona 1802 1864
Karl Georg Sjöcrona 1799 1847
Frans Alexander Sjöcrona 1798 1872
Anders Ulrik Sjöcrona 1795 1835
Anna Katarina Sjöcrona 1794 1881
Ludvig Sjöcrona 1793 1872
Cornelius Alexander Sjöcrona 1767 1824
Margareta Helena Beata Katarina Sjöcrona 1827 -
Hans Aron Sjöcrona 1825 1898
Cornelius Alexander Sjöcrona 1824 -
Johan Joakim Sjöcrona 1796 1874
Cornelius Hans Sjöcrona 1881 -
Helena Cornelia Alexandra Sjöcrona 1871 -
Berta Sofia Vilhelmina Sjöcrona 1868 -
Anna Paulina Martina Sjöcrona 1872 1940
Cornelius Alexander Sjöcrona 1830 1899
Cornelius Alexander Sjöcrona 1835 1917

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Sjöcrona eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning