Personer med namnet Siöblad

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Siöblad som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Siöblad

Namn Född Död
Anna Kristina Siöblad 1706 1707
Per Siöblad 1672 1710
Karl Siöblad 1669 1669
Brita Kristina Siöblad 1664 1754
Brita Siöblad 1650 -
Elisabet Siöblad 1635 -
Katarina Siöblad - 1719
Magdalena Siöblad 1641 1715
Per Siöblad 1637 1672
Margareta Siöblad 1670 -
Charlotta Kristina Siöblad 1693 1770
Erik Siöblad 1685 1741
Ulrika Maria Siöblad 1690 1758
Anna Regina Siöblad 1685 1768
Erik Gustav Siöblad 1724 1745
Fredrika Ulrika Siöblad 1722 1741
Ebba Kristina Siöblad 1720 1786
Beata Elisabet Siöblad 1719 1803
Karl Georg Siöblad 1683 1754
Per Kristersson Siöblad 1625 1670
Elisabet Siöblad - -
Sofia Olofsdotter Siöblad 1575 -
Hillevi Siöblad - -
Margareta Siöblad - -
Kristina Siöblad 1615 -
Nils Siöblad - -
Anders Siöblad - -
Olof Siöblad 1605 1695
Anna Siöblad 1613 1687
Anna Siöblad 1590 -
Maria Siöblad - -
Gunilla Siöblad - -
Elin Siöblad - -
Märta Siöblad - -
Krister Siöblad - -
Kristina Siöblad - -
Peder Kristersson Siöblad 1530 1604
Elin Siöblad 1600 -
Anders Siöblad 1585 1650
Nils Siöblad 1560 1645
Johan Siöblad 1585 1620
Elisabet Katarina Siöblad 1654 1725
Hartvig Siöblad 1652 -
Nils Siöblad 1648 1649
Erik Siöblad 1647 1725
Hartvig Siöblad 1646 1647
Johan Siöblad 1644 -
Göran Siöblad 1643 -
Edla Margareta Siöblad 1642 -
Maria Siöblad 1641 1641
Margareta Siöblad 1640 1640
Karl Siöblad 1611 1696
Kristina Maria Siöblad 1650 1679
Charlotta Eleonora Siöblad 1716 1787

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Siöblad eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning