Personer med namnet Sheldon

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Sheldon som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Sheldon

Namn Född Död
Ebba Sheldon 1669 1703
Ipse Sheldon 1668 -
Eva Sheldon 1667 -
Nelli Sheldon 1666 -
Francis John Sheldon 1660 1692
Francis Sheldon 1612 1692
Petter Sheldon 1714 1714
Barbara Sheldon 1713 -
Sheldon 1712 1712
Petronella Sheldon 1711 -
Petronella Sheldon 1709 1709
Petronella Sheldon 1707 1708
Frans Sheldon 1706 1747
Salomon Sheldon 1705 1706
Anna Maria Sheldon 1704 -
Barbara Sheldon 1703 1705
Eva Lovisa Sheldon 1702 1746
Sofia Ipsa Sheldon 1701 1731
Charles Sheldon 1700 1739
Ipsa Sheldon 1699 -
Petronella Sheldon 1698 1705
Karl Sheldon 1697 -
Jakob Sheldon 1696 1726
Ipsa Lovisa Sheldon 1695 -
Charles Sheldon 1665 1739
Maria Sheldon 1758 1805
Barbara Sheldon 1758 1760
Ulrika Sheldon 1756 -
Ipsa Charlotta Sheldon 1754 1787
Francis Sheldon 1752 1753
Petronella Sheldon 1750 1781
Gilbert Sheldon 1749 1771
Helena Sheldon 1748 -
Eva Maria Sheldon 1743 1800
Peter Sheldon 1742 1773
Anna Magdalena Sheldon 1740 1772
Karl Sheldon 1739 -
Gilbert Sheldon 1710 1794
Gilbert Sheldon 1778 1779
Adolf Ulrik Sheldon 1744 1796
Josef Gilbert Sheldon 1868 -
Laura Augusta Sheldon 1865 -
Constance Sofia Sheldon 1864 -
Gustav Henrik Sheldon 1861 1864
Adolf Ulrik Sheldon 1859 -
Frans Gustav Sheldon 1856 -
Louise Helena Sheldon 1854 -
Adolfina Johanna Sheldon 1853 -
Francis Gustav Sheldon 1851 1860
Johanna Katarina Sheldon 1848 1921
Helena Katarina Sheldon 1770 1834
Charles Gilbert Sheldon 1822 1882
Ipsa Jeanette Sheldon 1820 1896
Frans Adolf Sheldon 1813 1852
Gustav Sheldon 1784 1857
Louise Charlotte Sheldon 1816 1893
May Sheldon - -
Barbara Charlotta Sheldon 1710 1753

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Sheldon eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.