Personer med namnet Sevenius

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Sevenius som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Sevenius

Namn Född Död
Magnus Sevenius 1711 -
Magnus Sevenius 1679 1711
Magnus Sevenius 1723 1723
Adam Johan Sevenius 1722 -
Eva Sevenius 1721 1721
Brita Kristina Sevenius 1719 1763
Maria Katarina Sevenius 1714 1762
Ingeborg Sevenius 1712 1712
Brita Kristina Sevenius 1708 -
Elisabet Sevenius 1704 1772
Mauritz Sevenius 1703 1765
Anna Margareta Sevenius 1702 1742
Brita Kristina Sevenius 1763 1841
Magnus Sevenius 1758 1765
Samuel Jakob Sevenius 1757 1765
Samuel Sevenius 1713 1799
Samuel Sevenius 1669 1735
Beata Sevenius 1706 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Sevenius eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.