Personer med namnet Serrander

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Serrander som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Serrander

Namn Född Död
Per Adolf Serrander 1799 1859
Ulla Serrander 1910 2003
Sara Serrander 1908 1969
Eva Serrander 1905 2002
Gert Serrander 1896 -
Georg Serrander 1892 -
Anna Serrander 1886 -
Mauritz Serrander 1883 -
Ernst Serrander 1883 -
Margareta Serrander 1880 -
Elna Serrander 1877 -
Torsten Serrander 1875 1940
Anna Teresia Serrander 1854 1904
Johan Otto Mauritz Serrander 1848 1897
Johanna Emilia Serrander 1845 1923
Sofia Teresia Serrander 1844 1844
Karolina Erika Serrander 1842 1915
Emma Charlotta Serrander 1839 1858
Kristina Lovisa Serrander 1837 1914
Johan Erik Serrander 1796 1872
Karl Vilhelm Elof Serrander 1849 1912
Nils Elof Serrander 1903 -
Erik Erland Serrander 1906 -
Alf Vilhelm Serrander 1904 -
Karl Elof Gottlieb Serrander 1873 1953
Anne Marie Serrander 1908 2001

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Serrander eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning