Personer med namnet Selander

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Selander som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Selander

Namn Född Död
Nils Haqvin Selander 1804 -
Karl Henning Selander 1896 1965
Agda Selander 1914 -
Märta Brita Eugenia Selander 1886 1887
Jonas Erik Edvin Selander 1884 -
John Olof Kenneth Selander 1918 2007
Maria Catherine Selander 1916 -
Olof Salomon Ansgar Selander 1883 -
Joel Mauritz Selander 1881 1882
Märta Brita Emerentia Selander 1891 1891
Jonas Selander 1856 -
Kent Selander 1953 -
Hans Emil Boo Selander 1914 -
Karl Erik Uno Selander 1912 1995
Anders Sigfrid Selander 1900 -
Erik Johan Selander 1897 -
Erik Andersson Selander 1864 1900
Anna Vilhelmina Selander 1898 1970
Erik Reinhold Selander 1892 1975
Beda Vendela Selander 1886 1966
Johanna Selander 1864 -
Karolina Selander 1860 -
Anna Selander 1855 -
Ingrid Selander 1855 -
Ingemar Johansson Selander 1829 1869
Erika Selander 1858 1917

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Selander eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning