Personer med namnet Schieder

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Schieder som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Schieder

Namn Född Död
Anna Brita Schieder 1703 1742
Kristina Schieder 1707 1707
Johan Schieder 1712 1713
Schieder 1711 1711
Schieder 1709 1709
Nils Schieder 1704 -
Maria Schieder 1701 -
Johanna Kristina Schieder 1746 -
Maria Susanna Schieder 1744 1744
Johan Schieder 1767 -
Johan Schieder 1765 1766
Hans Niklas Schieder 1763 -
Per Daniel Schieder 1760 -
Birgitta Katarina Schieder 1759 -
Lars Johan Schieder 1755 1762
Erland Schieder 1768 1769
Samuel Johan Schieder 1730 -
Andreas Schieder 1727 1728
Daniel Schieder 1724 1726
Helena Schieder 1721 1736
Petter Schieder 1719 -
Schieder 1717 1718
Maria Margareta Schieder 1715 1787
Johan Schieder 1673 1746

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Schieder eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning