Personer med namnet Schenning

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Schenning som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Schenning

Namn Född Död
Christina Eriksdotter Schenning 1626 1700
Karl Erik Samuel Schenning 1932 -
Kurt Johan Samuel Schenning 1928 -
Maj Britt Linnéa Schenning 1926 -
Johan Alex Schenning 1906 -
Valfrid Emanuel Schenning 1901 -
Reinhold Samuel Schenning 1899 -
Hulda Kristina Schenning 1898 -
Erik Gotthard Schenning 1895 -
Nils Gunnar Schenning 1892 -
Nils Gustav Eriksson Schenning 1856 1938
Birgitta Christina Schenning 1927 -
Ulla Margareta Schenning 1931 -
Gustav Lennart Schenning 1929 -
Carl Gustav Schenning 1890 1970
Carl Mikael Schenning 1969 -
Anette Birgitta Schenning 1958 -
Carl Åke Schenning 1925 2010
Jan Åke Schenning 1960 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Schenning eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning