Personer med namnet Schäder

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Schäder som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Schäder

Namn Född Död
Johan Schäder 1799 1838
Johanna Johansdotter Schäder 1838 1917
Sara Kristina Schäder 1832 1873
Kristoffer Schäder 1830 1893
Per Schäder 1828 1870
Jonas Schäder 1826 1844
Erik Schäder 1820 1831
Brita Johansdotter Schäder 1818 -
Märta Schäder 1824 -
Johan Eriksson Schäder 1792 1842
Helga Augusta Schäder 1872 1874
Klara Maria Schäder 1869 -
Erik Viktor Johansson Schäder 1866 -
Sara Kristina Schäder 1864 1917
Jonas Schäder 1859 1886
Anna Katarina Schäder 1854 -
Johan Schäder 1852 -
Brita Märta Schäder 1848 -
Johan Schäder 1822 1885
Brita Kristina Schäder 1741 1812
Erik Schäder 1703 1741

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Schäder eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning