Personer med namnet Saur

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Saur som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Saur

Namn Född Död
Anna Saur 1679 -
Kerstina Saur 1677 -
Anna Saur 1677 -
Kjell Saur 1675 -
Hans Saur 1655 -
Anna Saur 1650 1723
Daniel Saur 1647 -
Gertrud Saur 1644 1705
Anna Margareta Saur 1669 1715
Tomas Saur 1665 -
Kristian Saur 1663 -
Kasper Saur 1615 1677
Josefina Karolina Vilhelmina Saur 1827 1833
Claes Axel Rudolf Saur 1824 1827
Paul Olof Ferdinand Saur 1823 1902
Karl August Justus Fredrik Saur 1822 1846
Lars Alexander Mattias Saur 1794 1827
Karl Saur 1742 1816
Claes Alexander Saur 1740 -
Jöns Saur 1739 -
Tomas Saur 1782 1821
Anna Kristina Saur 1778 1778
Karl Emanuel Saur 1774 1844
Hedvig Margareta Saur 1771 1771
Lars Fredrik Saur 1770 1770
Kristina Eleonora Saur 1768 1768
David Henrik Saur 1766 1766
Gustav Fredrik Saur 1765 1765
David Henrik Saur 1764 1764
Sven Kasper Saur 1759 1842
Adolf Fredrik Saur 1770 1829
Johan Kasper Saur 1764 1769
Kasper Mikael Saur 1762 1762
Margareta Magdalena Saur 1759 1818
Elisabet Kristina Saur 1758 1830
Didrik Saur 1730 1791
Fredrik Saur 1721 1727
Kasper Saur 1719 1720
Claes Jakob Saur 1718 -
Anna Lucia Saur 1717 1784
Barbro Kristina Saur 1715 1717
Peter Alexander Saur 1707 1748
Hans Cornelius Saur 1704 -
Maria Anna Saur 1703 -
Karl Saur 1702 -
Sofia Lovisa Saur 1700 1769
Karl Tomas Saur 1699 1700
Claes Henrik Saur 1698 -
Johan Saur 1697 1711
Ulrika Sofia Saur 1695 1767
Fredrik Saur 1694 1729
Peter Saur 1693 1694
Barbara Katarina Saur 1692 1739
Margareta Saur 1690 1770
Kasper Saur 1686 1758
Tomas Saur 1728 1798
Claes Saur 1659 1732
Anna Saur 1687 1720

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Saur eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.