Personer med namnet Säterberg

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Säterberg som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Säterberg

Namn Född Död
Jöns Torsten Säterberg 1928 2004
Nils Agne Säterberg 1964 -
Märta Agneta Säterberg 1957 -
Åke Jean Säterberg 1954 -
Erik Allan Säterberg 1952 1979
Tore Säterberg 1925 2003
Kjell Säterberg 1939 2007
Ann-Mari Säterberg 1931 1934
Brita Milly Säterberg 1922 2000
Anna Lisa Säterberg 1941 1945
Jöns Herbert Säterberg 1920 2002
Hilda Säterberg 1913 1930
Märta Säterberg 1909 1925
Johan Folke Säterberg 1905 1918
Jöns Leander Säterberg 1894 1963
Lennart Isidor Säterberg 1929 1976
Otto Jean Säterberg 1890 1971
Beda Hildorina Säterberg 1886 1944
Jonas Isidor Säterberg 1880 1942
Alma Fredrika Säterberg 1877 1883
Jonas Säterberg 1874 1875
Alexander Säterberg 1874 1951
Per Säterberg 1872 -
Gertrud Säterberg 1870 1886
Anders Säterberg 1867 1884
Jöns Andersson Säterberg 1844 1912
Alma Augusta Säterberg 1883 1965
Nanny Säterberg 1915 1977
Otto Egon Säterberg 1913 -
Jöns Gottfrid Säterberg 1896 -
Agda Säterberg 1911 -
Johan Valter Säterberg 1909 -
Karin Säterberg 1907 1985
Märta Säterberg 1903 -
Per Algot Säterberg 1900 -
Yngve Rikanor Säterberg 1898 1987
Per Säterberg 1872 1945
Agnes Margareta Säterberg 1911 1993

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Säterberg eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.