Personer med namnet Sandqvist

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Sandqvist som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Sandqvist

Namn Född Död
Anders Andersson Sandqvist 1809 1877
Agneta Viktoria Bernhardina Sandqvist 1890 1970
Rut Lucia Sandqvist 1923 2003
Margareta Sofia Sandqvist 1839 1884
Olga Lovisa Sandqvist 1879 1956
Bengt Ove Sandqvist 1930 1994
Nils Birger Sandqvist 1928 2005
Karl Erik Sandqvist 1905 1975
Rut Helly Sandqvist 1922 1922
Hilda Katarina Sandqvist 1918 -
Ingrid Hillevi Sandqvist 1914 -
Hedvig Ottilia Sandqvist 1914 -
Astrid Viola Sandqvist 1913 -
Hilda Eugenia Sandqvist 1912 1912
Hilda Eugenia Sandqvist 1909 1909
Hildur Ingeborg Sandqvist 1904 -
Karl Ferdinand Sandqvist 1879 1947
Ulf Henning Sandqvist 1942 -
Solvig Kristina Sandqvist 1938 -
Karl Henning Sandqvist 1907 1970
Gudrun Elisabet Sandqvist 1949 -
Håkan Sandqvist 1882 1930
Tyra Lovisa Magdalena Sandqvist 1873 -
Sven Johan Sandqvist 1842 1907
Signe Maria Lovisa Sandqvist 1875 1961

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Sandqvist eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning