Personer med namnet Sandkvist

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Sandkvist som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Sandkvist

Namn Född Död
Hulda Elvira Katarina Sandkvist 1900 1995
Adolf Sandkvist 1828 1874
Aina Ulrika Sandkvist 1941 -
Karl Enfrid Sandkvist 1936 -
Linnea Ingegärd Sandkvist 1933 -
Nils Astor Alrik Sandkvist 1930 -
Tolfta Aline Sandkvist 1909 -
Elof Fabian Sandkvist 1906 -
Anton Adrian Sandkvist 1904 1905
Nils Gottfrid Sandkvist 1902 1980
Edla Emelia Sandkvist 1900 1902
Sofia Teolinda Sandkvist 1896 -
Gustav Bernhard Sandkvist 1894 -
Sanna Eugenia Sandkvist 1892 -
Johan Artur Sandkvist 1891 1918
Jonas Konrad Sandkvist 1889 -
Johan Jonsson Sandkvist 1863 -
Kjell Ture Ferdinand Sandkvist 1933 -
Inga Elsy Sofi Sandkvist 1928 2011
Gunnar Ferdinand Sandkvist 1898 1937

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Sandkvist eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning