Personer med namnet Sandell

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Sandell som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Sandell

Namn Född Död
Ulf Daniel Mikael Sandell 1944 -
Bengt Lars-Göran Sandell 1942 -
Alice Margareta Sandell 1947 -
Gösta Ingemar Sandell 1916 1989
Hjördis Edotti Sandell 1892 -
Inger Anna Signhild Sandell 1913 1997
Anders Alfred Börje Sandell 1928 1991
Kristian Persson Sandell 1804 -
Maria Margareta Larsdotter Sandell 1752 1819
Gösta Olof Richard Sandell 1969 -
Bo Allan Håkan Sandell 1967 -
Bo Peter Sandell 1939 2008
Selma Lovisa Sandell 1850 1926
Lars Sandell - -
Anders Matsson Sandell 1650 1696
Elin Katarina Sandell 1883 1959
Emilia Sandell 1879 1930
Herman Sandell 1877 1904
Anna Kristina Sandell 1875 1950
Gustav Vilhelm Sandell 1874 1919
Karl Oskar Sandell 1872 1890
Per Johan Sandell 1886 1887
Nils Sandell 1868 -
Karl Johan Johannesson Sandell 1843 1906
Elsa Charlotta Sandell 1850 -
Anders Sandell 1817 -
Gerda Helena Maria Sandell 1852 1907

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Sandell eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning