Personer med namnet Sandelius

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Sandelius som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Sandelius

Namn Född Död
Beata Eriksdotter Sandelius 1701 1772
Brita Sandelius 1684 1689
Erik Sandelius 1682 -
Johannes Sandelius 1703 1747
Samuel Sandelius 1699 -
Samuel Sandelius 1697 1698
Nils Sandelius 1696 -
Israel Sandelius 1694 1694
Kristina Sandelius 1692 -
Maria Sandelius 1689 -
Samuel Sandelius 1655 1711
Anna Sandelius 1687 1765
Brita Larsdotter Sandelius 1711 -
Lars Persson Sandelius 1670 1747
Kristina Larsdotter Sandelius 1707 1786
Haraldus Petri Sandelius 1668 1725
Ture Mårtensson Sandelius 1630 1681
Olof Georg Sandelius 1913 2003
Markus Alfred Sandelius 1907 1962
Alfred Johansson Sandelius 1876 1963
Ragnar Erhard Alf-Georg Sandelius 1948 -
Erhard Ragnar Sandelius 1905 1973
Ylva Margareta Sandelius 1943 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Sandelius eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning