Personer med namnet Sandbom

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Sandbom som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Sandbom

Namn Född Död
Lars Olof Sandbom 1891 1977
Nils Erik Anton Sandbom 1889 1937
Lars Evald Kjell Sandbom 1929 2006
Ingrid Elisabet Sandbom 1928 1999
Vivi-Ann Elisabet Sandbom 1955 2018
Jonas Haldo Bernhard Sandbom 1926 2006
Jonas Holger Sten Sandbom 1921 1985
Astrid Elisabeth Sandbom 1955 1995
Anita Hillevi Sandbom 1959 -
Karl Erik Ragnar Sandbom 1920 1980
Nils Vidar Sandbom 1932 2015
Salomon Bernhard Sandbom 1882 1980
Otto Vilhelm Sandbom 1894 1922
Maria Laurentia Sandbom 1886 1887
Jonas Petter Sandbom 1853 1935
Johanna Elisabet Sandbom 1879 1962
Mimmi Kerstin Fabiola Sandbom 2001 -
Oktavia Maria Isabell Sandbom 1994 -
Joakim Michael Lennart Sandbom 1992 -
Jesper Leif Sune Sandbom 1991 -
Madlen Henny Maria Sandbom 1972 -
Michael Anton Eric Sandbom 1969 -
Leif Ingvar Verner Sandbom 1942 1982
Gun-Britt Viktoria Sandbom 1939 2011
Lars Erik Viktor Sandbom 1937 2014
Knut Vilhelm Sandbom 1920 1991
Anna Brita Sandbom 1919 1919
Lars Bill Sandbom 1945 -
Lars Olof Jonas Sandbom 1916 2001
Enar Salomon Sandbom 1915 1915
Anton Birger Sandbom 1914 1917
Erik Jonas Sandbom 1912 1983
Jonas Peter Sandbom 1882 1920
Brita Katarina Sandbom 1884 1906

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Sandbom eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning