Personer med namnet Salander

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Salander som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Salander

Namn Född Död
Nils Salander 1860 1900
Elisabet Salander 1654 1694
Olof Gustav Sålander 1866 1948
Nils Salander 1889 -
Anna Salander 1665 1700
Johan Erik Salander 1824 -
Daniel Israelis Salander 1645 1700
Katarina Salander 1693 1765
Fredrik Melker Salander 1853 1854
Hjalmar Jonas Paulus Salander 1849 1852
Anna Sofia Salander 1819 1894
Maria Didrika Salander 1815 1894
Kristina Karolina Salander 1813 1897
Anders August Salander 1811 1882
Johanna Erika Salander 1802 1826
Helena Dorotea Salander 1801 1880
Helena Kristina Salander 1779 1864
Olof Salander 1778 1837
Johan Salander 1776 1843
Maria Salander 1774 1866
Erik Salander 1772 1849
Fredrik Salander 1739 1739
Mattias Fredrik Salander 1732 1737
Johan Salander 1730 1780
Daniel Salander 1727 1741
Erik Salander 1691 1754
Ulrika Salander 1735 1773
Erik Daniel Salander 1800 1853

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Salander eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning