Personer med namnet Sahlgren

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Sahlgren som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Sahlgren

Namn Född Död
Regina Sahlgren 1675 1755
Margareta Sahlgren 1707 -
Anna Margareta Sahlgren 1745 1767
Sara Katarina Sahlgren 1748 1818
Kristian Vilhelm Sahlgren 1805 1855
Amalia Kristina Sahlgren 1798 1833
Karl Gustav Sahlgren 1796 1797
Olof Sahlgren 1793 -
Fredrika Augusta Sahlgren 1791 1850
Birgitta Sahlgren 1790 1800
Anna Charlotta Sahlgren 1788 1810
Jakob Sahlgren 1753 1814
Olof Sahlgren 1725 1758
Sara Kristina Sahlgren 1723 1766
Niklas Sahlgren 1717 1762
Anna Elisabet Sahlgren 1690 1733
Niklas Sahlgren 1701 1776
Jakob Sahlgren 1690 1736
Frans Persson Sahlgren 1702 -
Per Persson Sahlgren 1657 1714
Margareta Sahlgren 1690 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Sahlgren eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning