Personer med namnet Runberg

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Runberg som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Runberg

Namn Född Död
Erik Magnus Runberg 1784 1785
Karl Gabriel Runberg 1782 1782
Ulrika Lovisa Runberg 1828 1900
Fredrika Gustava Runberg 1815 -
Katarina Sofia Runberg 1812 -
Isak Runberg 1809 -
Sara Elisabet Runberg 1807 -
Isak Olaus Runberg 1780 1843
Samuel Johan Runberg 1782 -
Isak Olof Runberg 1780 1808
Susanna Maria Runberg 1778 1831
Anna Magdalena Runberg 1737 1808
Isak Runberg 1729 1784
Isak Runberg 1701 1764
Johan Runberg 1744 -
Hedvig Runberg 1741 -
Beata Runberg 1738 1822
Johannes Runberg 1732 -
Maria Elisabet Runberg 1731 -
Anna Margareta Runberg 1729 -
Jakob Runberg 1698 1781
Gustav Erik Runberg 1775 -
Lovisa Kristina Runberg 1773 -
Margareta Sofia Runberg 1770 1835
Eva Katarina Runberg 1768 1829
Anna Ulrika Runberg 1767 1794
Hans Andersson Runberg 1738 1806
Johan Henrik Runberg 1810 -
Vendela Kristina Runberg 1840 1904
Johan Runberg 1731 1793
Hedvig Margareta Runberg 1765 1813
Sofia Kristina Runberg - -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Runberg eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.