Personer med namnet Ruhe

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Ruhe som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Ruhe

Namn Född Död
Gunilla Ruhe 1786 1809
Anna Magdalena Ruhe - -
Johan Daniel Ruhe 1855 1942
Sofia Ruhe 1848 -
Johan Ruhe 1847 -
Henriette Sofia Ruhe 1829 1871
Johan Daniel Ruhe 1818 1858
Nils Fredrik Ruhe 1820 1867
Axel Ruhe 1824 1865
Johan Jonas Ruhe 1830 1877
Johan Daniel Ruhe 1791 1836
Henrik Ruhe 1799 1867
Gunilla Ruhe 1764 1809
Nils Johan Ruhe 1757 1827
Daniel Ruhe 1765 1809
Henrik Ruhe - 1794
Magdalena Ruhe 1769 -
Anna Kristina Ruhe 1725 1782
Rebecka Ruhe 1727 1803
Gertrud Ruhe 1739 1780
Zakarias Ruhe 1749 1803
Helena Margareta Ruhe 1746 1786
Henrik Ruhe 1704 1776
Lorentz Johan Ruhe 1708 -
Adam Ruhe 1670 1744
Johan Daniel Ruhe 1727 1778
Rebecka Ruhe 1730 1785
Niklas Ruhe 1728 -
Anna Kristina Ruhe 1726 1738
Anna Sofia Ruhe 1745 -
Didrik Ruhe 1739 -
Adam Didrik Ruhe 1739 -
Daniel Ruhe 1697 1760
Klara Cecilia Ruhe 1743 1763
Anna Katarina Ruhe 1742 1808

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Ruhe eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning