Personer med namnet Rudin

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Rudin som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Rudin

Namn Född Död
Rudin 1931 -
Anton Leonard Natanael Rudin - -
Elin Ingegerd Jenny Rudin 1935 -
Gustava Fredrika Rudin 1780 1839
Anna Katarina Rudin 1778 1833
Anders Fredrik Rudin 1777 1777
Karl Johan Rudin 1775 -
Erik Magnus Rudin 1773 -
Fredrika Rudin - -
Gustav Rudin 1795 1817
Claes Erik Rudin 1791 -
Lovisa Rudin 1790 -
Samuel Rudin 1786 -
Signhild Johnny Vilhelmina Rudin 1918 -
Karl Fredrik Rudin 1750 -
Maria Elisabet Rudin 1741 1815
Erik Tyresson Rudin 1706 1781
Samuel Rudin 1746 1802
Katarina Rudin 1679 1769

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Rudin eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning