Personer med namnet Rudenschöld

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Rudenschöld som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Rudenschöld

Namn Född Död
Johannes Gabriel Rudenschöld 1840 1879
Kristina Maria Rudenschöld 1832 1905
Ture Johan Rudenschöld 1830 1832
Torsten Rudenschöld 1826 1865
Maria Regina Rudenschöld 1801 1890
Ture Gabriel Rudenschöld 1799 1878
Torsten Rudenschöld 1798 1859
Kristina Sofia Rudenschöld 1797 1878
Karl Rudenschöld 1795 1864
Eva Gabriella Rudenschöld 1915 2005
Ulrika Rudenschöld 1771 1772
Magdalena Charlotta Rudenschöld 1766 1823
Bengt Rudenschöld 1764 1824
Torsten Rudenschöld 1760 1761
Ture Gabriel Rudenschöld 1759 1839
Magdalena Charlotta Rudenschöld 1757 1757
Maria Magdalena Rudenschöld 1725 1725
Juliana Rudenschöld 1755 1844
Ulrika Rudenschöld 1749 1749
Katarina Brita Rudenschöld 1746 1815
Karl Rudenschöld 1745 1774
Emerentia Rudenschöld 1741 1780
Maria Rudenschöld 1740 1802
Torsten Rudenschöld 1738 1740
Herman Rudenschöld 1737 1793
Magdalena Rudenschöld 1736 1815
Kristoffer Rudenschöld 1695 1736
Karl Rudenschöld 1698 1783
Johan Rudenschöld 1700 1771
Bengt Rudenschöld 1702 1760
Ulrik Rudenschöld 1704 1765
Katarina Margareta Rudenschöld 1712 1740
Emerentia Rudenschöld 1708 1770
Anna Kristina Rudenschöld 1711 1745
Karolina Rudenschöld 1762 1804

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Rudenschöld eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning