Personer med namnet Roselius

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Roselius som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Roselius

Namn Född Död
Andreas Sigvardi Roselius - -
Estrid Roselius 1656 -
Anna Roselius 1651 1651
Laurentius Roselius 1646 1647
Katarina Roselius 1690 1751
Martinus Sigvardi Roselius 1611 1658
Greta Marianne Roselius 1904 -
Olof Ludvig Roselius 1901 -
Undanus Atlanticus Roselius 1863 1928
Magnus Roselius 1724 1813
Brita Helena Svensdotter Roselius 1742 1831
Roselius - -
Helena Roselius 1669 1755
Sara Roselius 1684 -
Olof Olofsson Roselius 1687 1740
Anna Tomasdotter Roselius 1645 1718
Nils Roselius - -
Olaus Tomae Roselius 1650 1687
Tomas Jakobsson Roselius 1605 1655
Johan Tomasson Roselius 1646 1716
Anna Roselius 1678 1719
Anders Petri Roselius 1716 1781
Kristina Margareta Roselius 1718 1788

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Roselius eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning