Personer med namnet Rooth

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Rooth som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Rooth

Namn Född Död
Nellie Rooth 1893 -
Ernst Magnus Rooth 1879 1954
Gunnar Olofsson Rooth - -
Gun Linda Cecilia Rooth 1972 -
Kurt Mats Conny Rooth 1966 -
Susanne Catharina Marie Rooth 1963 -
Roger Mats Philip Rooth 1966 -
Jan Kenneth Rooth 1951 -
Rolf Bert Gunnar Rooth 1947 -
Ros-Marie Harriet Rooth 1946 -
Kurt Yngve Rooth 1941 -
Birgit Marianne Rooth 1939 -
Karin Elisabet Rooth 1938 -
Johan Edvard Axel Rooth 1909 1985
Gun-Britt Annette Rooth 1944 -
Maria Rooth 1645 -
Laura Kristina Rooth 1809 1890
Margareta Rooth 1684 1744
Hanna Greta Emelie Rooth 1953 -
Arne Harald Rooth 1950 -
Hans Göran Rooth 1948 -
Hans Rooth 1923 -
Gösta Rooth 1918 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Rooth eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning