Personer med namnet Rödén

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Rödén som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Rödén

Namn Född Död
Inger Helgesdotter Rödén 1907 1998
Sally Birgitta Linnéa Rödén 1905 -
Johan Sigvard Rödén 1904 -
Erik Sigurd Rödén 1901 1903
Gunnar Sigfrid Rödén 1927 -
Gunnel Margareta Rödén 1933 -
Jonas Sigfrid Rödén 1898 1982
Signe Johanna Rödén 1897 1909
Sigrid Evelina Katarina Rödén 1908 -
Nils Magnus Rödén 1866 -
Per Erik Rödén 1862 1894
Brita Magdalena Rödén 1859 1953
Brita Kristina Rödén 1858 1858
Jonas Valfrid Arvid Rödén 1869 -
Nils Rödén 1821 1889
Anna Roden 1580 -
Nils Olof Rödén - -
Kristina Birgitta Rödén 1815 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Rödén eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning