Personer med namnet Roberg

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Roberg som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Roberg

Namn Född Död
Carl Roberg 1839 -
Johanna Elisabet Roberg 1864 1933
Anders Roberg 1729 1756
Margareta Roberg 1727 -
Katarina Roberg 1722 -
Maria Kristina Roberg 1723 1748
Augustin Roberg 1697 1750
Eva Karolina Roberg 1806 -
Johan August Roberg 1804 1804
Nils Vilhelm Roberg 1802 1803
Karolina Roberg 1801 1803
Lars Gustav Ulrik Roberg 1799 1803
Karl Fredrik Roberg 1797 -
Ulrika Roberg 1795 -
Gustava Helena Roberg 1789 -
Gustav Erik Roberg 1785 -
Gustav Roberg 1770 1770
Ulrika Roberg 1771 -
Anna Maria Roberg 1768 1773
Gustav Roberg 1766 1767
Margareta Helena Roberg 1763 -
Erik August Roberg 1760 1814
Gustav Roberg 1731 1795
Anders Roberg 1700 -
Johan Anders Roberg 1767 1798
Anna Roberg 1731 1797
Daniel Larsson Roberg 1635 -
Birgitta Roberg 1665 1743
Brita Katarina Roberg 1761 1802

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Roberg eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning