Personer med namnet Rivelius

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Rivelius som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Rivelius

Namn Född Död
Kristina Rivelius 1682 1682
Maria Rivelius 1680 1680
Johannes Rivelius 1677 -
Elisabet Rivelius 1676 -
Anna Rivelius 1701 1781
Maria Elisabet Rivelius 1765 -
Eva Kristina Rivelius 1695 1787
Ulrika Juliana Rivelius 1718 1780
Kristina Rivelius 1644 -
Elisabet Rivelius 1642 -
Johannes Rivelius 1646 -
Georgius Jonae Rivelius 1614 1683
Lukas Jonae Rivelius 1679 1738
Beata Rivelius 1685 -
Jonas Georgii Rivelius 1640 1683
Fredrik Rivelius 1722 -
Ulrika Maria Rivelius 1720 -
Göran Rivelius 1718 1773
Sigrid Katarina Rivelius 1716 -
Karl Göransson Rivelius 1714 1781
Eleonora Rivelius 1713 1786
Brita Beata Rivelius 1711 -
Elisabet Rivelius 1709 -
Gerhard Rivelius 1708 -
Sofia Kristina Rivelius 1706 1780
Georgius Jonae Rivelius 1675 1732
Hedvig Maria Rivelius 1725 1809

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Rivelius eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning