Personer med namnet Ringbom

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Ringbom som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Ringbom

Namn Född Död
Ida Lovisa Karolina Ringbom 1878 -
Hjalmar Hugo Ringbom 1872 -
Oskar Herman Ringbom 1870 1870
Sven Johan Ringbom 1867 1952
Nikolaus August Ringbom 1863 1907
Johan Niklas Ringbom 1839 1925
Erik Anton Ringbom 1912 1969
John Gustav Ringbom 1905 1992
Hilda Herta Albina Ringbom 1902 1990
Ida Maria Oskaria Ringbom 1898 1984
Anna Sofia Lovisa Ringbom 1896 1991
Hulda Amanda Kristina Ringbom 1892 1899
Anna Sofia Lovisa Ringbom 1891 1896
Karl Hjalmar Ringbom 1889 1979
Hilma Charlotta Karolina Ringbom 1886 1971
Karl Petter Ringbom 1864 1928
Karl-Hugo Ringbom 1927 1988
Vera Elisabet Ringbom 1925 2016
Helge Nils Johan Ringbom 1931 -
Karin Charlotta Ringbom 1931 -
Ingrid Maria Ringbom 1930 -
Britt Elisabeth Ringbom 1945 -
Sonja Lilian Ringbom 1941 -
Ulla Emilia Ringbom 1939 -
Edit Louise Ringbom 1938 -
Sigrid Hilda Margareta Ringbom 1934 -
Johan Emil Hugo Ringbom 1900 1986
Natalie Marie Ringbom 1991 -
Nina Marie Ringbom 1963 -
Mona Elisabeth Ringbom 1958 -
Ebba Anna Matilda Ringbom 1936 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Ringbom eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning