Personer med namnet Rimberg

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Rimberg som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Rimberg

Namn Född Död
Lars Rimberg 1825 1825
Inga Rimberg 1822 -
Maria Rimberg 1812 -
Kajsa Rimberg 1810 -
Anders Rimberg 1808 -
Johannes Andersson Rimberg 1788 1853
Alfrid Rimberg 1859 1862
Kajsa Rimberg 1853 -
Per Rimberg 1849 -
August Rimberg 1846 -
Johannes Gustav Rimberg 1844 -
Maria Kristina Rimberg 1841 1853
Petter Rimberg 1815 1893
Johanna Matilda Rimberg 1856 1920
Ragnar Emanuel Rimberg 1889 -
Gustav Sanfrid Rimberg 1887 -
Amanda Charlotta Rimberg 1883 -
Johanna Gemina Rimberg 1877 -
Lars Johan Andersson Rimberg 1853 1929
Anna Gustava Rimberg 1881 1969

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Rimberg eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning