Personer med namnet Ridderstam

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Ridderstam som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Ridderstam

Namn Född Död
Vilhelmina Karolina Ridderstam 1822 1899
Fredrika Axelina Ridderstam 1820 1889
Augusta Lovisa Ridderstam 1815 1885
Maria Sofia Ridderstam 1812 1864
Axel Ridderstam 1783 1858
Per Fredrik Ridderstam 1780 1781
Elisabet Augusta Ridderstam 1777 1846
Per Adolf Ridderstam 1742 1791
Ridderstam 1739 1740
Axel Ridderstam 1738 1798
Anna Katarina Ridderstam 1735 1809
Jakob Ludvig Ridderstam 1734 1794
Magdalena Ridderstam 1733 1781
Ulrika Mariana Ridderstam 1779 1871
Vilhelm August Ridderstam 1776 1778
Gustav Hugo Fredrik Ridderstam 1775 -
Anna Karolina Fredrika Ridderstam 1773 1773
Kristiana Juliana Magdalena Ridderstam 1771 1791
Dorotea Elisabet Lovisa Ridderstam 1769 1845
August Peter Ridderstam 1729 1818
Peter Ridderstam 1691 1768

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Ridderstam eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning