Personer med namnet Riddersköld

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Riddersköld som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Riddersköld

Namn Född Död
Baltzar Jonas Riddersköld 1699 1735
Lovisa Sofia Riddersköld 1698 1733
Nils Riddersköld 1697 1739
Susanna Eleonora Riddersköld 1696 1746
Anna Maria Riddersköld 1689 1729
Karl Niklas Riddersköld 1686 1756
Kristian Adriansson Kohlmäter Riddersköld 1648 1726
Hans Ulrik Riddersköld 1729 1729
Henrik Rikard Riddersköld 1728 1816
Hedvig Sofia Riddersköld 1724 1804
Kristian Fredrik Riddersköld 1723 1748
Margareta Maria Riddersköld 1722 1796
Karl Gustav Riddersköld 1719 1730
Henrik Fredrik Riddersköld 1718 1718
Dorotea Elisabet Riddersköld 1716 1766
Kristian Fredrik Riddersköld 1715 1715
Emerentia Riddersköld 1713 1804
Kristian Fredrik Riddersköld 1688 1753
Nils Riddersköld 1717 1787
Ulrika Emerentia Riddersköld 1776 1823

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Riddersköld eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning