Personer med namnet Rickman

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Rickman som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Rickman

Namn Född Död
Kristina Margareta Rickman 1809 -
Maria Magdalena Rickman 1812 -
Johanna Elisabet Rickman 1795 1862
Ingeborg Kristina Rickman 1797 -
Henrik Vilhelm Rickman 1799 1809
Erik Abraham Rickman 1803 1821
Kristina Margareta Rickman 1805 1807
Kristina Margareta Rickman 1808 1808
Anna Margareta Rickman 1802 1867
Eva Lovisa Rickman 1805 1874
Johanna Sofia Rickman 1799 1882
Vilhelm Magnus Rickman 1810 -
Vendla Eleonora Rickman 1778 1816
Kristina Margareta Rickman 1776 1807
Johanna Sofia Rickman 1773 1839
Margareta Kristina Rickman 1770 1770
Karl Göran Rickman 1769 1837
Nils Abraham Rickman 1767 1821
Johan Magnus Rickman 1765 1807
Henrik Vilhelm Rickman 1722 1801
Maria Magdalena Rickman 1771 1827
Katarina Charlotta Rickman - -
Johan Arent Rickman 1685 -
Sofia Eleonora Rickman 1721 1785
Elias Rickman 1715 -
Frantz Rickman - -
Fredrik August Rickman - -
Christian Vilhelm Rickman - -
Charlotta Aurora Rickman - -
Otto Ulrich Rickman 1795 -
Elias Olof Rickman 1781 -
Johan Arnt Rickman 1778 -
Johan Arnt Rickman 1745 1815
Carl Gustaf Rickman 1783 1843
Carl Johan August Rickman 1812 -
Sigrid Augusta Rickman 1861 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Rickman eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.