Personer med namnet Reuter

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Reuter som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Reuter

Namn Född Död
Margareta Reuter 1697 1739
Katarina Reuter - -
Svante Gustav Reuter 1730 1773
Gustav Reuter 1665 1732
Birgitta Reuter 1620 -
Henrik Gustav Reuter 1659 1720
Margit Alexandra Reuter 1906 2006
Johan Reuter 1644 -
Anna Reuter - -
Elisabet Reuter - -
Gustav Reuter 1639 -
Lydert Reuter - -
Karl Adolf Reuter - -
Kristina Reuter 1637 -
Margareta Helena Reuter 1645 1696
Erik Henriksson Reuter - 1653
Karl Henriksson Reuter 1607 -
Lydert Henriksson Reuter 1601 1647
Sofia Reuter 1620 1656
Henrik Reuter 1624 -
Knut Reuter 1616 -
Johan Henriksson Reuter 1585 1644
Virginia Reuter 1615 1688

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Reuter eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.