Personer med namnet Porath

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Porath som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Porath

Namn Född Död
Karl Porath 1723 1794
Charlotta Kristina Porath 1716 1797
Olof Porath 1720 -
Kristoffer Porath 1689 1745
Kristoffer Porath 1717 1804
Kristoffer Porath 1615 -
Nils Porath 1690 1753
Adolf Porath 1845 1846
Uno Martin Porath 1904 -
Tyra Ottilia Porath 1901 -
Birger Leopold Porath 1899 -
Nanny Ingeborg Porath 1898 -
Ture Valdemar Porath 1896 -
Ester Aspasia Porath 1894 -
Oskar Hugo Porath 1893 1896
Hulda Maria Porath 1884 1896
Olga Sofia Porath 1880 -
Ragnar Porath 1878 -
Karolina Fredrika Porath 1873 -
Gustav Adolf Porath 1871 -
Harald Porath 1869 -
Karl Fredrik Porath 1839 1919
Karin Albertina Porath 1912 -
Sigrid Elisabet Porath 1908 -
Rosa Laura Porath 1906 -
Ture Hjalmar Porath 1901 -
Karl Hjalmar Porath 1875 1922
Johan Helge Porath 1903 1979
Inez Helga Porath 1926 2002
Ove Ronnie Porath 1971 -
Nils Ove Porath 1947 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Porath eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning