Personer med namnet Pollack

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Pollack som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Pollack

Namn Född Död
Jakob Erik Pollack 1818 -
Anna Greta Pollack 1815 -
Katarina Elisabet Pollack 1812 -
Olof Pollack 1778 1858
Katarina Pollack 1788 1793
Erik Pollack 1784 -
Anders Pollack 1781 -
Katarina Pollack 1808 1808
Olof Pollack 1798 1811
Kristina Olofsdotter Pollack 1775 1808
Anna Pollack 1773 -
Lisa Pollack 1791 -
Olof Olofsson Pollack 1749 1818
Anna Elisabet Pollack 1859 1931
Johanna Pollack 1770 -
Vilhelmina Pollack 1849 -
Johanna Kristina Pollack 1846 -
Albertina Pollack 1843 -
Anders Adolf Pollack 1840 -
Anna Charlotta Pollack 1838 -
Maria Karolina Pollack 1835 -
Per Johan Pollack 1854 -
Anders Adam Pollack 1809 -
Lucia Fredrika Persdotter Pollack 1801 1889
Anna Sofia Pollack 1838 1911
Anders Olofsson Pollack 1687 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Pollack eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning