Personer med namnet Poignant

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Poignant som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Poignant

Namn Född Död
Harald Emil Axel Poignant 1906 -
Axel Jonas Alfred Poignant 1876 -
Elsa Margareta Poignant 1908 -
Margareta Elisabet Poignant 1761 1841
Daniel Poignant 1760 1763
Emanuel Poignant 1781 1842
Ulrika Poignant 1777 1841
Daniel Poignant 1776 1837
Ebba Vilhelmina Poignant - -
Tekla Dorotea Poignant - -
Claes Fale Magnus Poignant 1818 1824
Johanna Charlotta Poignant 1821 1884
Karolina Margareta Poignant - -
Eva Ulrika Ingeborg Maria Poignant 1813 1891
Hedvig Ulrika Poignant - -
Jan Peter Poignant - -
Karl Daniel Poignant - -
Magnus Poignant 1772 1846
Edla Josefina Poignant 1824 1902
Per Gustav Emil Poignant 1829 1910
Emanuel Poignant 1737 1792
Gabriel Poignant 1728 1780
Brita Elisabet Poignant 1726 1796
Daniel Poignant 1687 1770
Hedvig Poignant 1723 1795

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Poignant eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning