Personer med namnet Pfeffer

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Pfeffer som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Pfeffer

Namn Född Död
Regina Katarina Pfeffer 1756 -
Johan Adam Henrik Pfeffer 1729 1780
Dorotea Susanna Pfeffer 1724 -
Engel Eleonora Pfeffer 1722 1768
Anton Kristoffer Pfeffer 1725 -
Anna Märta Pfeffer - -
Johan Georg Pfeffer 1680 1741
Georg Henrik Pfeffer 1793 1848
Sofia Ulrika Pfeffer 1776 1854
Gustav Albrekt Pfeffer 1764 1844
Anna Charlotta Pfeffer 1761 1800
Hedvig Lovisa Pfeffer 1760 1843
Johan Georg Pfeffer 1751 1830
Johan Peter Pfeffer 1720 1783
Karl Henrik Pfeffer 1801 1876
Hedvig Kristina Pfeffer 1794 1869
Henrik Karl Pfeffer 1757 1821

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Pfeffer eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.