Personer med namnet Petri

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Petri som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkomman att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Petri

Namn Född Död
Olaus Petri Gislerus 1604 1656
Isaac Petri Friberger 1736 1818
Andreas Petri Beckmark 1705 1765
Nicolaus Petri Hjort 1665 1710
Petrus Petri Bruzelius 1660 1719
Haraldus Petri Sandelius 1668 1725
Magnus Petri Pravitz 1726 1788
Laurentius Petri Arenander 1666 1718
Petrus Petri Hissing - -
Johannes Petri Tibelius 1635 1694
Erlandus Petri 1550 1617
Johannes Petri Carlström 1688 1748
Andreas Petri Dyk 1645 1697
Petrus Petri Torpensis 1611 1679
Johannes Petri 1595 1631
Henricus Petri Comerus 1645 -
Ericus Petri Wijkman 1679 1736
Petrus Petri 1590 1661
Petrus Petri Gangius 1633 1707
Johannes Petri 1595 1655
Andreas Petri Piscator 1659 1729
Johannes Petri Näsman 1678 1750
Johannes Petri Gresilius - 1710
Gudmundus Petri Krok 1540 1609
Anders Petri Roselius 1716 1781
Sveno Petri Juringius 1656 1706
Haquinus Petri Kylander 1674 1719
Magnus Petri Hagman 1640 1710
Johannes Petri Follinus 1640 1695
Isak Petri Trivallius 1682 1733
Sveno Petri Langelius - 1675
Daniel Petri 1615 1675
Johannis Petri Schenberg 1667 1730
Olaus Petri Njurenius 1580 1645
Jonas Petri Linnerius 1588 1641
Andreas Petri Bergius 1618 1691
Petrus Petri Tugurin 1635 1696
Ingeldus Petri 1510 1577
Johannes Petri Gothus - -
Nicolaus Petri 1622 1692
Sven Petri 1619 -
Ingeld Petri Rhodenius 1616 1687
Petrus Petri 1614 -
Petrus Petri Gothus 1572 1652
Magnus Petri 1530 1614
Ericus Petri Malmander - -
Jonas Petri Linnerius 1653 1734
Samuel Petri Ungius - 1660
Petrus Petri Ungius 1540 1610
Benedictus Petri Komstadius 1606 1670
Johannes Petri Ungius 1570 1617
Jonas Petri Aspelin - -
Magnus Petri Sundius 1624 1697
Halvardus Petri 1525 1587
Arvid Petri Bechius 1570 1608
Gudmund Petri 1520 -
Magnus Petri Öring 1647 1685
Ericus Petri Frondinus 1615 1675
Henrik Petri Byrelius 1640 1707
Nicolaus Petri 1574 1643
Jonas Petri Semenius 1639 1703
Magnus Petri Rosander 1717 1778
Hemming Petri Trivallius 1682 1757
Olaus Petri 1511 1598
Petrus Petri Skeptunensis 1600 1686
Andreas Petri Grubb 1525 1611
Magnus Petri Aurivillius 1673 1740
Olaus Petri 1540 -
Mattias Petri 1533 1611
Haraldus Petri Alzhovius 1600 1678
Samuel Petri Brask 1613 1668
Jonas Petri Hielm 1640 1694
Sigfridus Petri Herlin 1703 1785
Canutus Petri Gestricius 1526 1610
Birgerus Petri 1550 1602
Anders Petri Lerbäck 1642 1693
Jonas Petri Hastadius 1601 1677
Sven Petri Noring 1662 1723
Ericus Petri 1610 1667
Nicolaus Petri 1550 1603
Laurentius Petri Palm 1682 1737
Canutus Petri Alfving 1655 1730
Andreas Petri Hertzman 1701 1768
Nils Petri Holmerus 1681 1728
Olaus Petri Noraeus 1650 1720
Laurentius Petri Ferneboensis 1603 1673
Georgius Petri Sillnéus 1634 1683
Ericus Petri Lundius 1610 -
Johannes Petri Forsaeus 1610 1679
Petrus Petri Svenske 1531 1591
Magnus Petri Schivedius 1605 1674
Esbernus Petri Bose 1550 -
Nicolaus Petri Bodin 1703 1772
Haraldus Petri 1540 1597
Petrus Petri Waller 1696 1755
Olaus Petri Öhrlin 1707 1768
Andreas Petri Arhusiander 1629 1703

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Petri eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.