Personer med namnet Petre

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Petre som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Petre

Namn Född Död
Robert Fredrik Petré 1760 1838
Ida Malvina Petre 1853 1919
Eva Maria Petre von Schantz 1703 1798
Robert Petre 1661 1716
Alexander Petre 1630 1673
Sara Petre 1665 1750
Agnes Martina Petre 1878 -
Gunilla Malvina Petre 1871 -
Sigrid Elisabet Petre 1870 -
Fredrik Teodor Petre 1868 -
Helena Sofia Petre 1866 -
Gustava Elisabet Petre 1863 -
Knut Kasimir Petre 1831 1889
Kristina Augusta Petre 1865 1948
Barbro Petré 1655 -
Eufrosyna Velamsdotter Petre 1643 1720
Margareta Petré 1695 -
Katarina Elisabet Petre 1686 1720
Arthur Edvard Petré 1899 -
Anders Gabriel Petre 1732 1732
Maria Barbro Petre 1731 1731
Anna Maria Petre 1742 1796
Per Magnus Petre 1740 -
Anna Margareta Petre 1739 1739
Johan Lorens Petre 1737 1738
Barbro Petre 1712 1742
Gabriel Petre 1705 -
Magnus Petre 1699 1755
Anna Kristina Petre 1697 -
Jakob Petre 1695 1736
Gabriel Petre 1671 1736
Velam Petre 1674 1736
Katarina Petre 1670 1715
Petre - 1672
Margareta Petre 1689 1756
Kristina Petre 1682 -
Anna Petre 1681 1743
Elisabet Petre 1678 1738
Jakob Petre 1640 1698
Robert Petre 1635 1693
George Petre 1600 -
Vilhelm Petre 1612 -
George Petre 1570 1627
Johan Vilhelmsson Petre 1697 1748
Maria Trondenoria Petré 1838 1890
Regina Eufrosyne Petré - -
Katarina Petre 1716 1749
Oskar Fredrik Petré 1887 -
Helge Eugén Petré 1885 -
Emy Maria Petré 1882 -
Hugo Petré 1880 -
Ernst Gustav Petré 1878 -
Hilma Fredrika Petré 1876 -
Otto Helmer Ragotius Petré 1873 -
Gustav Reinhold Petré 1846 1892
Sigfrid Gerhard Petré 1875 1949
Jakob Fredrik Petre 1712 1778
Johan Petre 1661 1726
Robert Petre 1614 1690
Katarina Petre 1645 1698
Velam Robertsson Petre 1644 1736
Sara Margareta Petre - 1729

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Petre eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.