Personer med namnet Petersén

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Petersén som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Petersén

Namn Född Död
Lone Kramer Petersen - -
Yrsa Dorotea Petersén 2002 -
Bertil Henrik Petersén 1968 -
Ester Petersen - -
Elfrida Petersen - -
Elnora Petersen - -
Katrine Petersen - -
William Petersen - -
Louise Petersen 1817 1891
Harald Edmund Petersen 1903 1976
Jan Petersen - -
Nancy Lee Petersen 1942 2010
Leslie Tice Petersen 1923 1982
Nicoline Vilhelmine Petersen 1823 1907
Johanna Marie Eleonor Petersén 1987 -
Johan Per Henrik Petersén 1985 -
Volter Petersen 1768 1769
Barbara Karolina Petersen 1767 1767
Margareta Lovisa Petersen 1745 1813
Anna Maria Petersen 1745 1807
Johan Adam Petersen 1737 1797
Sven Petersen 1708 1771
Volter Petersen 1705 1783
Lorentz Petersen 1724 -
Anna Maria Petersen 1712 1754
Per Olof Roland Petersén 1957 -
Jakob Petersen - -
Isak Petersen - -
Johan Adam Petersen 1676 1740
Volter Petersen 1650 1710
Anna Maria Petersen 1715 -
Abraham Petersen 1679 1729
Herman Petersen 1713 1765
Valdemar Teodor Petersén 1881 1923
Emilia Konstantia Petersén 1875 1951
Anna Emilia Petersén 1871 1952
Otto Ludvig Kristian Petersén 1847 1903
Helga Nikolina Petersén 1878 1962
Anna Katarina Petersen 1686 1757
Jakob Bentsen Petersén 1815 -
Karl August Petersén 1849 1886
Ida Evelina Augusta Petersén 1879 1967

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Petersén eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.