Personer med namnet Pereswetoff-Morath

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Pereswetoff-Morath som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Pereswetoff-Morath

Namn Född Död
Hedda Fredrika Anna Karolina Pereswetoff-Morath 1854 1936
Fredrik Vilhelm Pereswetoff-Morath 1782 1814
Karl Axel Pereswetoff-Morath 1763 1844
Julia Sofia Dorotea Pereswetoff-Morath 1777 1815
Fredrik Karl Pereswetoff-Morath 1789 1851
Per Filipsson Pereswetoff-Morath 1595 -
Jürgen Pereswetoff-Morath - -
Gustav Pereswetoff-Morath - -
Karl Pereswetoff-Morath 1665 -
Katarina Pereswetoff-Morath - -
Johan Pereswetoff-Morath 1657 1661
Alexander Pereswetoff-Morath 1625 1687
Barbro Justina Pereswetoff-Morath 1710 -
Georg Pereswetoff-Morath 1708 -
Konstantin Pereswetoff-Morath 1697 -
Alexander Pereswetoff-Morath 1691 1761
Anna Kristina Pereswetoff-Morath 1694 -
Helena Katarina Pereswetoff-Morath 1690 -
Alexander Pereswetoff-Morath 1660 1709
Anders Vilhelm Pereswetoff-Morath 1748 -
Barbara Helena Pereswetoff-Morath 1747 -
Maria Magdalena Pereswetoff-Morath 1745 -
Otto Vilhelm Pereswetoff-Morath 1744 1744
Karl Fredrik Pereswetoff-Morath 1740 -
Georg Bogislaus Pereswetoff-Morath 1737 -
Karl Gustav Pereswetoff-Morath 1721 -
Karl Gustav Pereswetoff-Morath 1696 1773
Lars Adolf Pereswetoff-Morath 1758 1758
Alexander Jakob Pereswetoff-Morath 1757 -
Karl Gustav Pereswetoff-Morath 1755 1755
Magdalena Charlotta Pereswetoff-Morath 1754 1754
Alexander Pereswetoff-Morath 1753 1753
Alexander Daniel Pereswetoff-Morath 1752 1752
Alexander Pereswetoff-Morath 1720 1796
Katarina Johanna Pereswetoff-Morath 1795 -
Brita Charlotta Pereswetoff-Morath 1794 1848
Karl Gustav Pereswetoff-Morath 1755 1812
Karolina Gustava Pereswetoff-Morath 1797 1871

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Pereswetoff-Morath eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.