Personer med namnet Pedersen

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Pedersen som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Pedersen

Namn Född Död
Hedvig Johanna Pedersén 1886 1963
Mikkel Pedersen Brockenhuus, af Brangstrup 1494 1555
Axel Pedersen Brahe, till Tosterup och Krogholm - 1487
Peder Martin Pedersen - 1925
Caroline Pedersen 1868 1932
Niels Pedersen Baad 1530 1583
Hans Pedersen Baad 1620 1690
Peder Pedersen Koefoed 1589 1637
Ebbe Pedersen 1555 -
Adolf Pedersen - -
Johannes Pedersen 1836 1925
Henrik Pedersen 1731 -
Anders Pedersen 1730 -
Marie Pedersen 1856 -
Tron Pedersen 1791 -
Jens Pedersen Håbro 1605 1651
Synnøve Pedersen 1913 -
Thor Robert Vilhelm Pedersen 1910 -
Per Pedersen 1907 1908
Hjørdis Leonora Pedersen 1904 -
Ella Marie Pedersen 1903 1926
Gudmund Victor Anker Pedersen 1901 -
Gunnar William Emanuel Pedersen 1898 1899
Gunnar William Eugen Pedersen 1897 -
Gitta Ragni Pedersen 1915 -
Gustav Adolf Pedersen 1872 1959
Ole Pedersen 1941 -
Olof Pedersen - -
Dorte Velling Pedersen 1954 -
Hans Pedersen Koefoed 1610 1689
Bente Pedersen 1953 -
Ulla Horsleben Pedersen 1955 -
Berit Synnöve Pedersen 1926 -
Mogens Pedersen Herdal - 1633
Trued Pedersen Galen - -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Pedersen eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.